Lista zmian z dnia 14.03.2022

[MAPY]
Crete
– Obniżono okno przy strefie detonacji.
– Zablokowano jedno z okien w górnej części środka mapy.
– Podwyższono deski w jednym z miejsc do zeskoku.
– Naprawiono różne miejsca, w których mogła utknąć bomba oraz piksele, na których można było stanąć.
– Zmieniono kąt padania promieni słonecznych.

Iris
– Zmniejszono wysokość okna w gnieździe snajpera przy strefie detonacji B.
– Zmniejszono szklane okno w biurze.
– Przesunięto krzesła, które utrudniały poruszanie się w sklepie z lodami (dzięki, fl0m).
– Usunięto kanister na strefie detonacji B, który dawał antyterrorystom niesprawiedliwą przewagę (dzięki, HOFFI).
– Nieznacznie zwiększono płynność gry na całej mapie.
– Usunięto trochę bałaganu na mapie.
– Zwiększono czytelność w różnych miejscach na mapie.
– Naprawiono unoszące się obiekty, geometrię oraz tekstury typu „nodraw” (dzięki, Joaokaka1998).
– Poprawiono wizualnie miejsce startowe antyterrorystów.
– Dodano nową grafikę radaru.
– Dodano potoczne nazwy miejsc.

Ember
– Wprowadzono dalsze usprawnienia dotyczące optymalizacji.
– Dodano nowe gejzery przy mieszkaniach i dole z lawą.
– Dodano nowe wejście do latarni.
– Dodano drabinę przy placówce badawczej.
– Rozsunięto ławki w kościele.
– Dodano drabinę do mieszkań i zmieniono otaczający je obszar.
– Umożliwiono dostęp do balkonu przy mieszkaniach.
– Naprawiono prześwity w ścianach w górnej części mieszkań.
– Naprawiono niewielką część terenu w dole z lawą, która zadawała obrażenia.
– Naprawiono wiele drobnych błędów i miejsc, w których można było utknąć (dzięki, chocolates i fearless).