Lista zmian z dnia 25.04.2022

[RÓŻNE]
– Rozmaite ulepszenia mające na celu lepszą obsługę Steam Input (poprawki ikon przycisków).
– Ułatwiono nawigację po menu zakupów przy użyciu kontrolera; używa ona dwustopniowego systemu kołowego. Pierwsze wychylenie wybiera kategorię. Zatoczenie łuku wybiera przedmiot w kategorii. Martwa strefa służy do opuszczenia kategorii. Zwolnij przycisk menu zakupów, aby kupić zaznaczony przedmiot, lub prawy spust, aby dokonać zakupu bez opuszczania menu. Lewy spust, aby podarować członkowi drużyny. Lewy bumper, by kupić ponownie, prawy bumper, by dokonać autozakupu.*
– Ruch myszy nie spowoduje przejścia z trybu ikon z powrotem do trybu PC/myszy.
– Naprawiono menu kołowe komunikatów radiowych: kółko myszy już nie aktywuje przypisań w grze (tj. nie powoduje to już zmiany broni podczas próby przełączenia strony meldunków).

*Zastosuj ponownie domyślne przypisania Steam Input za pomocą konfiguratora, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.

[MAPY]

Climb
– Przerobiono wszystkie modele ścian wspinaczkowych w celu ulepszenia grafiki i wydajności (dzięki, Andi!).
– Dodano liny w pobliżu ścian wspinaczkowych.
– Obniżono gaśnice i poręcze na schodach w niebieskiej sekcji.
– Dodano rozmaite szczegóły.
– Ulepszenia geometrii.
– Dodano orzech.
– Dodano beczki, by zakłócić istniejące dane wywiadowcze.
– Dodano geometrię dla granatów na suficie restauracji, by uniknąć dziwnego odbijania się.
– Nieznacznie dostosowano punkty odradzania się.
– Usunięto elektryczny śrubokręt, który można było pomylić z upuszczoną bronią w miejscu, w którym zeskakuje się niżej.
– Dodano geometrię obsługującą vphysics do podłogi w głównej hali, by zapobiec połykaniu przez nią broni (wybacz, TrilluXe!).
– Naprawiono oświetlenie na słupku w poczekalni.
– Naprawiono niepoprawnie działające punkty odradzania w trybie Deathmatch.
– Naprawiono obiekty unoszące się w powietrzu (dzięki, Joaokaka1998!).
– Poprawiono kilka błędów w pisowni.

Crete
– Dodano nową oprawę graficzną do bocznej alejki.
– Naprawiono niewłaściwy materiał dachu.
– Przeniesiono skrzynki, których geometria zachodziła na siebie nawzajem (dzięki, KILLER!).
– Naprawiono tzw. pixel walk (dzięki, Mischief!).
– Różne ulepszenia geometrii.

Iris
– Ulepszono geometrię samochodu nieopodal tunelu, naprawiono krawężniki koło knajpy oraz dodano geometrię granatów na płocie za knajpą (dzięki, Maxim!).
– Naprawiono miejsca, w których koktajle Mołotowa i granaty zapalające mogły zadawać obrażenia graczom przez ściany (dzięki, yeetadogXD!)
– Naprawiono miejsca, w których bomba mogła utknąć, oraz obiekty, które zanikały zbyt szybko lub unosiły się w powietrzu (dzięki, Joaokaka1998!).
– Wprowadzono pomniejsze zmiany w wyglądzie na całej mapie.
– Dodano nierzucający się w oczy drobiazg.

Vineyard
– Naprawiono regresję w wiosce, która umożliwiała wyjście poza mapę.
– Znacznie zmniejszono liczbę powierzchni z siatkami wielokątów służących do rzeźbienia terenu (tzw. displacementów) na całej mapie, by jeszcze bardziej zwiększyć stabilność gry.
– Zmieniono okna w forcie.
– Naprawiono miejsce niedaleko rzeki, gdzie można było utknąć.