Lista zmian z dnia 15.06.2022

[ROZGRYWKA]
– Zmiejszono pojemność magazynka M4A1-S do 20 pocisków i zwiększono rezerwę do 80 pocisków.

[MAPY]
Ancient:
– Usunięto stos skrzyń na zewnątrz „jaskini”.
– Naprawiono lukę w „jaskini” w kierunku środka ze strony terrorystów.
– Naprawiono błędy z geometrią gruntu na środku, przez które gracze lekko wznosili się w powietrze.
– Wygładzono grunt na zewnątrz „jaskini” prowadzący w dół rampy przy strefie detonacji B.
– Zablokowano wykopaliska wewnątrz „jaskini”.
– Wygładzono narożniki w małym pomieszczeniu w bocznym korytarzu.
– Dodano kolejną osłonę w pobliżu kolumny na B.
– Zablokowano środkowe wyjście z tylnego korytarza (świątyni) prowadzące na A i poszerzono pozostałe wyjścia.
– Naprawiono kilka błędów graficznych podczas wyglądania na środek z małego pomieszczenia w bocznym korytarzu.
– Zmniejszono obrażenia od strzelania przez ściany rusztowania na B.
– Rozjaśniono światło emitowane przez świece i latarnie.

Inferno:
– Zwiększono obrażenia od wybuchu bomby z 500 do 620 PZ.

Vertigo
– Kolejne podejście naprawy błędu powodującego przechodzenie płomieni przez grunt na środku.
– Usunięto pozycję w rogu rampy.

Cache:
– Naprawiono nadużycie (dzięki, El_Exodus!).

Vineyard
– Poprawiono wydajność i stabilność.
– Sprawiono, że od teraz bluszcz kołysze się na wietrze.
– Naprawiono problemy z vphysics na płaszczyznach dyslokacji.