Lista zmian z dnia 07.09.2022

[RÓŻNE]
– Ulepszono obsługę Steam Input dla myszy i klawiatury na Steam Decku.
– Ulepszono przepływ danych wejścia/wyjścia przy uruchamianiu gry, aby skrócić czas trwania tego procesu.
– Poprawiono schemat działania interfejsu przy przełączaniu przedmiotów w skrzyniach z bronią w widoku agenta (dzięki, @AquaIsMissing i @_ale_cs!).
– Naprawiono nieprawidłowy komunikat z ostrzeżeniem dotyczącym ograniczonego miejsca w ekwipunku wyświetlany użytkownikom z wieloma przedmiotami w magazynach.
– Naprawiono nadużycie, które pozwalało na oddzielenie kamery gracza od pozycji jego oka.

[MAPY]

Anubis
– Dodano osłonę przy schodkach przy głównym wejściu na strefę detonacji B.
– Zmieniono geometrię dużej kamiennej osłony na środku po stronie antyterrorystów, aby umożliwić płynniejszy ruch.
– Dodano rusztowanie do kładki na A, aby zapobiec podsadzaniu się przez okno na schody w kanale po stronie terrorystów (dzięki, poseidonskiy rofls!).
– Umożliwiono graczom cichy zeskok z długiej przy A.
– Naprawiono kolizję kamieni z plandeką na kładce na A.
– Usunięto kamień przy schodach w tunelu na A.
– Wyrównano lewitującą kolumnę na A z poziomem ziemi.
– Usunięto pozostałości geometrii przy głównym wejściu na A (dzięki, Hentie!).
– Usunięto ze schodów geometrię powodującą odbijanie się granatów (dzięki, Guidetti i dr!zzle!).
– Ulepszono geometrię (dzięki, dr!zzle!).
– Uprzątnięto geometrię pod mostem (dzięki za poświęcenie, Fnugz!).

Blagai
– Naprawiono tzw. pixelwalk po ramie okna (dzięki, Kerr!).
– Zwiększono promień wybuchu ładunku C4.
– Naprawiono rozmaite błędy wizualne.

Cascade
– Przywrócono kilka szczegółów wizualnych; nie powinno to wpłynąć na poprawkę wykorzystującą ToOpenGL, a spadek wydajności jest minimalny.
– Przechylono drabinę na dole głównej części mapy. Od teraz osłania terrorystów i jest gorszym miejscem do kampienia dla antyterrorystów.
– Ulepszono geometrię.
– Usunięto samopodsadzanie na górze głównej części mapy koło mostu.

Ember
– Przemianowano krater na wieżę ciśnień.
– W miejsce dawnego krateru postawiono nową wieżę ciśnień.
– Zmieniono drzwi używane w obrębie całej mapy.
– Dodano efekty dźwiękowe dla otwierania i zamykania drzwi.
– Dodano nowy efekt cząsteczkowy do dział przy wystrzale z nich.
– Naprawiono sytuację, w której kule armatnie mogły nie zadawać obrażeń graczom.
– Tym razem naprawdę naprawiono ikonę dział.
– Naprawiono błąd powodujący pojawianie się amunicji do broni w ziemi przy mieszkaniach.
– Naprawiono mnóstwo pomniejszych błędów (dzięki, Joaokaka1998!).