Trenerzy

Trenerzy

Na poprzednich wielkich turniejach przeprowadzaliśmy szereg rozmów z profesjonalnymi drużynami na temat udziału trenerów w obowiązkach graczy podczas rozgrywek. Zostaliśmy zapewnieni, że ich trenerzy skupiają się na zajęciach czysto trenerskich, takie jak przygotowanie, wsparcie, zapoznawanie się z taktykami przeciwnika itd.

Zawsze byliśmy z nimi szczerzy w kwestii, że rozkład pracy 5 graczy (analiza ekonomii gry, decydowanie o zagrywkach oraz ogólne rozeznanie sytuacji podczas meczu) na 6 osób nie zgrywa się z naszymi celami – jednym z nich jest danie szansy nowym drużynom na wybicie się i wejście na wyższy poziom rozgrywek. Nie mieliśmy zastrzeżeń dot. innych obowiązków trenerów, a wtedy każda potencjalna szkoda była jedynie hipotetyczna.

Od tej pory stało się oczywiste, że drużyny odchodzą od wystawiania graczy o szerokim wachlarzu umiejętności, a zamiast tego część tych zadań była zrzucana na trenerów.

8 sierpnia organizator wydarzenia przekazał nam wiadomość e-mail od trenerów reprezentujących niektóre najlepsze drużyny, w której to twierdzili, że stan obecny jest nie do zaakceptowania i nalegali o większe uprawnienia w grze podczas wydarzeń tego organizatora. Byli świadomi naszych zastrzeżeń i zapytali nas, bazując na obecnych trendach, o stanowisko na ten temat.

Przekazana wiadomość e-mail wyraźnie wskazywała na to, że, pomimo naszych rozmów z nimi, drużyny brnęły w stronę rozszerzenia możliwości swoich trenerów, co było sprzeczne z naszą wizją wielkich turniejów oraz naszymi zastrzeżeniami. Ważną rzeczą było podjęcie decyzji, zanim drużyny jeszcze bardziej przesunęłyby obowiązki liderów w grze (IGL) na trenerów. Zadecydowaliśmy, że na następnym wielkim turnieju trenerom zostaną odebrane możliwości takie, jakie mają gracze. Poinformowaliśmy organizatora wydarzenia o naszej decyzji (patrz niżej) i poprosiliśmy ich, by dołączyli naszą wiadomość do swojej rozmowy z nadawcą wiadomości.

Rozumiemy, że zakłóci to na pewien czas działanie drużyn, których IGL-em jest ich trener. Chcemy, żeby tak wielkie jak i mniejsze turnieje były wydarzeniami, w których może wygrać dowolna drużyna składająca się z 5 graczy, która wykaże się doskonałością podczas rozgrywek w CS, a te zmiany mają na celu sprawić, by faktycznie miało to miejsce.

To tylko jeden z pierwszych kroków w trwającym procesie ulepszania organizacji turniejów. Wasze opinie na ten temat możecie przesyłać pod adres CSGOTeamFeedback@valvesoftware.com.

Poniżej nasza wiadomość:

Dzięki nieograniczonej komunikacji ze swoimi graczami trenerzy obecnie funkcjonują jako szósty gracz, a nie jako osoba dająca wskazówki oraz trenująca graczy. Działania, takie jak analiza ekonomii gry, decydowanie o zagrywkach oraz ogólne rozeznanie sytuacji podczas meczu to ważne składniki rozgrywki w CS. Jeżeli osoba wykonuje te działania, to w naszym mniemaniu jest ona graczem.

Naszym celem podczas naszych turniejów jest wyłonienie najlepszych, pięcioosobowych drużyn w CS, które wykazują się najlepszym połączeniem wszystkich cech ważnych w CS, więc uznaliśmy, że taka obecność trenerów w grze nie może mieć miejsca.

Aby rozwiązać ten problem, przyszłe turnieje sponsorowane przez Valve będą musiały przestrzegać poniższych zasad dot. trenerów:

* Podczas meczu trener może komunikować się z graczami podczas rozgrzewki, przerwie między połowami oraz jednej z czterech 30-sekundowych przerw, które mogą zainicjować gracze lub trenerzy.
Oczywiście inne turnieje mogą używać swoich własnych zasad, ale jeżeli chcecie, by wasze turnieje były bliskie naszym, to zalecamy skorzystanie z tej zasady.