Jurnalul actualizării din 3 iunie 2021

[NON-PRIME]
– Conturile care nu au statutul Prime nu mai pot obține puncte de experiență, ranguri, grupe valorice, obiecte sau statutul Prime în funcție de timpul de joc.
– Conturile fără Prime nu vor putea juca meciuri contorizate.
– Conturile fără Prime nu vor putea activa obiecte ce oferă puncte de experiență bonus pentru rang și nu vor mai putea obține medalii de merit.

[MECIURI NECONTORIZATE]
– A fost adăugată opțiunea de a juca meciuri necontorizate pentru următoarele moduri de joc: Competitiv, Wingman și Danger Zone.
— Sistemul va avea în vedere în continuare aptitudinile jucătorilor pentru găsirea meciurilor, însă meciurile necontorizate nu vor afecta grupa valorică și nu vor impune restricții grupurilor în ceea ce privește grupa valorică.
— Conturile fără Prime au posibilitatea de a juca doar meciuri necontorizate, în timp ce conturile Prime au libertatea de a juca atât meciuri contorizate, cât și meciuri necontorizate.
— La meciurile contorizate vor lua parte întotdeauna numai jucători Prime, exclusiv, în timp ce la meciurile necontorizate vor lua parte atât jucători fără Prime, cât și jucători cu Prime care au ales să joace meciuri necontorizate.

[VSCRIPT]
– A fost adăugată funcția „DebugDrawBoxAngles” ce permite afișarea cutiilor de coliziune. Mod de utilizare: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, timp);
– Au fost adăugate funcțiile „GetBoundingMinsOriented” și „GetBoundingMaxsOriented” care returnează cutia de coliziune aliniată la axa unei entități, ținând cont de orientarea sa curentă.

[DIVERSE]
– Scrimmage a fost eliminat din modul Competitiv și a fost înlocuit de meciurile necontorizate.
– A fost adăugat un buton de importare pentru masa de lucru aferentă atelierului ce permite încărcarea unui fișier .tga și generarea unui fișier .vtf. Dacă numele fișierului .tga conține „_normal”, fișierul .vtf generat va fi compilat utilizând semnalizatorul „normal”.