Counter-Strike: Global Offensive Stresstest är nu Live

Idag börjar det första stresstestet för våra servrar och en variation av klienthårdvara i CSGO.

Detta stresstest innebär ett begränsat utbud av vapen, föremål, spellägen, och funktionalitet.

Om du har en betanyckel, starta upp spelet. Gå med i en match på en server. Ge oss feedback i Steam-forumen.

Har du ingen nyckel? Hur skaffar man ett? Håll ut. Stresstestet är just nu stängt medan vi testar våra server- och klientsystem.