5000

Idag lade vi till 5000 spelare till Counter-Strike: Global Offensive-betan. Våra kriterier för att välja deltagare denna gång var enkla – vi valde en grupp spelare som representerade hela utsträckningen av svaren på enkäten. På det här sättet hade alla som fyllde i enkäten en chans att få tillgång till betan. Mottagarna kommer att få spelet tillagt till deras spelbibliotek, samt en nyckel att ge till en vän.

Enkäten har haft stor framgång hittills, och vi ser en stor utsträckning av spelare med olika skicklighetsnivåer. Vi kommer att använda informationen från enkäten för att kunna välja ut mer spelare medan vi fortsätter att utöka betan inom de kommande månaderna.

Det bästa sättet att få tillgång till betan är enkelt, fyll i den här enkäten (kommer att starta steam).