Läran om dimma

Counter-Strike-spelare måste snabbt identifiera sina mål, så det är viktigt att dem målen står ut. Men eftersom miljöer har blivit mer detaljrikt, har det samtidigt blivit svårare att särskilja en spelare från bakgrunden. Detta saktar ner spelarnas sökande efter mål, och kan vara skillnaden mellan liv och död.

Atmosfärisk dis (dimma eller ”fog”) är en av verktygen vi använder för att lösa detta problem. Den minskar den visuella påverkan av den avlägsna miljön, och när rätt mängd används på en bana, så blir spelarna mycket lättare att urskilja:

Titta på terroristen och håll sedan musen över bilden för att lägga till dimma

Såg du båda terroisterna?

I dagens uppdatering har vi justerat mängden dis i de_train. Justeringen balanserar nödvändigheten att särskilja spelare på långa avstånd med fördelen att särskilja spelare från bakgrunden. Vi kommer att ha kvar de_train-banan i spelet för att samla in mer data för att mäta påverkningarna av denna förändring.

Det är sant att om man skulle ta bort disen helt skulle krypskyttar enklare kunna se mål som är mycket långt borta, dock skulle det även sakta ner spelarnas avsökningar för mycket annat. Hur motsägelsefullt det än må låta, så kan lite dimma hjälpa dig att se så mycket klarare.