Trusted-läge

Idag släpper vi ändringar till CS:GO som är en del av vår kontinuerliga bekämpning av fusk.

CS:GO kommer hädanefter att strängt begränsa de olika typer av program och filer som kan interagera med spelet.

Spelet körs i Trusted-läget som standard, vilket kommer blockera tredjepartsfiler från att påverka spelet.

Om du skulle vilja spela med tredjepartsprogram som kommunicerar med CS:GO, använd startkommandot -untrusted. Men notera att din förtroendenivå riskerar att bli negativt påverkat.