Uppdateringsanteckningar 2021-02-03

[GAMEPLAY]

– Inkomst vid underbemanning ges nu efter varje runda, oavsett vinst eller förlust.
– Lagtimeouter i Broken Fang Premier har ändrats från fyra timeouter på vardera en halv minut, till två timeouter på vardera en minut.