Uppdateringsanteckningar 2021-03-15

[ ÖVRIGT ]
– Åtgärdade ”env_fade”-enheter för ”only triggering player”-konfiguration.
– Lade till vscript-funktionen ScriptTraceLinePlayersIncluded.

[ BANOR ]
Guard uppdaterad till den senaste workshop-versionen.
– Åtgärdade boostställe vid valven (tack @FilyandraXBL).
– Åtgärdade saknad textur bakom antiterroristlägret (tack Mii Fanboy).
– Åtgärdade ett antal ställen där spelarna kunde fastna på väggarna (tack @FilyandraXBL, Mii Fanboy, Kerluck, @goodchicken45).