Uppdateringsanteckningar 2021-05-03

[ OPERATION BROKEN FANG ]
– Operation Broken Fang har avslutats. Spelare som har oinlösta Operation-stjärnor har fram till den 15 maj på sig att hämta sina Operation-belöningar.
– Vi presenterar CS:GO 360-statistik: En abonnemangstjänst för spelare som vill fortsätta att samla in officiell statistik för tävlingsinriktade matcher och Wingman.
– Premier Competitive finns fortfarande kvar för alla spelare, med välj/exkludera-fasen för alla banor i det aktiva tjänstgöringsutbudet.
– Retakes finns fortfarande kvar och har flyttats till Wargames.

[ SNAKEBITE-VAPENLÅDA ]
– Vi presenterar Snakebite-lådan, med 17 gemenskapsdesignade vapenlackeringar, samt Broken Fang-handskarna som sällsynta specialföremål.

[ ÖVRIGT ]
– Hönsmodellerna har uppgraderats visuellt.
– Åtgärdade gemenskapskartor där texturerna var svarta på grund av tidigare säkerhetsåtgärder.
– Tangenten \ kan återigen bindas till kommandon. Om du använde den tangenten tidigare, så behöver du binda den igen.
– Ytterligare säkerhets- och stabilitetsförbättringar.
– Lade till en inställning för stora gemenskapsbanor, för att reducera funktionen ”Öka spelarkontrast” bortom det yttersta Z-planet, genom att ändra fadeplayervisibilityfarz till ”true” i info_map_parameters.

[ BANOR ]
– Ancient har lagts till bland tävlingsbanorna i det aktiva tjänstgöringsutbudet, medan Train har tagits bort därifrån.
– Grind och Mocha har lagts till i officiell matchning i spellägena träning, Casual, och dödsmatch. De ersätter Apollo, Engage och Anubis.
– Calavera och Pitstop har lagts till i officiell matchning i spelläget Wingman, vilka ersätter Elysion och Guard.

-Ancient:
– Ny väg från antiterroristlägret till bombplats A.
– Breddade terroristingången till vänstra sidan av mitten.
– Öppnade upp ett hål i taket i terroristtunneln mot bombplats A.
– Utvidgade bombzonen på bombplats B.
– Öppnade upp en avsats på bombplats A.
– Ett antal mindre felkorrigeringar.

Nuke:
– Åtgärdade ett klippningsproblem med ett fönster i terroristlobbyn.
– Centrerade en lampa som var störande.

Frostbite:
– Översyn av inomhusbelysningen.
– Åtgärdade fraktdrönare som fastnade i det nedre högra hörnet av banan.
– Lade till klipp för drönare för att förbättra deras navigering.
– Åtgärdade ovanliga fall där föremål spawnade på oåtkomliga ställen eller i terrängen.
– Fönsterkarmen i Alpha är inte längre solid (tack Musti).
– Åtgärdade träräcken vid den frusna sjön.
– Förbättrade istexturens utseende när shader-detaljer har inställningen medium eller lägre.
– Åtgärdade en träbjälke i stan som saknade en sida.
– Lade till en ljudeffekt i serverrummet.