Uppdateringsanteckningar 2021-05-27

[ ÖVRIGT ]
– Lade till alternativet ”2” till sv_damage_print_enable, vilket gör att värdena för utförd skada enbart skrivs ut efter en avslutad runda.
– Coachernas positioner sparas nu i rundans säkerhetskopia.
– Dödsmatch: Åtgärdade möjligheten att utöka osårbarheten genom att upprepa kommandot ”open_buymenuopen_buymenu”.
– Retakes: Det är nu ett fast värde på skyddet under kortvalet.

[ VSCRIPT ]
– Åtgärdade ett avgränsningsproblem för roterade enheter.

[KARTOR]
Ancient:
– Förnyade utseendet på bombplats B och kringliggande område.
– Högre kontrast på grundtexturer på bombplats B, för att lättare se spelarna.
– Åtgärdade mikropolygoner som då och då saknades på totemet/skulpturen vid bombplats B.
– Plywood runt om på kartan fick ny färg för bättre kontrast.
– Rätade ut passagen med den förstörda väggen som leder till bombplats B.
– Justerade startpositionerna för bägge lagen.

Grind:
– Reducerade gömställena i mitten för mer flytande rotationer.
– Sänkte skydd vid den korta vägen till bombplats A så att man kan boostas över.
– Tog bort oavsiktliga boostplatser.
– Åtgärdade flera platser där en bomb kunde fastna.
– Mindre uppdateringar av allmän kvalitet och utseende.

Mocha:
– Förbättringar av clipping.
– Förbättrade navmesh.
– Lade till ytterligare markeringar av bombplatserna.
– Felkorrigeringar av startområdet för dödsmatchläge, ljudlandskapet för AT: s startområde och mindre belysningsfel.

Cache:
– Prestandaoptimeringar. (Tack leplubodeslapin!)
– Minskade volymen på fågelkvitter.
– Minskade kontrasten på vissa texturer.
– Gjorde himlen lite ljusare.
– Åtgärdade mindre problem. (Tack imik!)
– Återställde starka färger för vissa texturer och modeller.
– Återställde vissa detaljer, även för de lägsta grafikinställningarna.