Uppdateringsanteckningar 2021-06-03

[UTAN PRIME]
– Konton som inte har Prime-status mottar inte längre XP, rankning, skicklighetsgrupper, föremålsfynd eller Prime-status genom speltid.
– Konton utan Prime kommer inte att kunna delta i rankade matcher.
– Konton utan Prime kommer inte att kunna aktivera bonus-XP-föremål och kan inte längre göra anspråk på tjänstemedaljer.

[ORANKADE MATCHER]
Vi presenterar orankade matcher för spellägena Wingman, Danger Zone och tävlingsinriktade Competitive.
– Orankade matcher bildas fortfarande med hjälp av skicklighetsbaserad matchning men de påverkar inte skicklighetsgruppen och har inga begränsningar vid spel som grupp.
– Konton utan Prime är begränsade till orankade matcher, medan Prime-konton kan välja mellan rankade och orankade.
– Rankade matcher spelas alltid med andra Prime-spelare, medan orankade matcher skapas från ett blandat utbud av spelare med eller utan Prime som har valt att spela orankat.

[VSCRIPT]
– Lade till ”DebugDrawBoxAngles” för att göra orienterade avgränsningsrutor. Användning: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);
– Lade till funktionerna ”GetBoundingMinsOriented” och ”GetBoundingMaxsOriented” som returnerar den axeljusterade avgränsningsrutan för en enhet med hänsyn till dess nuvarande orientering.

[ÖVRIGT]
– Träningsmatcher (Scrimmage) har tagits bort från tävlingsmatchning och har ersatts med orankad matchning.
– Lade till en Importera-knapp i Workshopbänken som tar en .tga-fil och genererar en .vtf-fil. Om .tga-filens namn innehåller ”_normal” så kompileras den genererade .vtf-filen med ”normal”-flagga.