Uppdateringsanteckningar 2021-10-07

[MUSIKPAKET]
– Lade till ”u mad!” av bbno$, tillgängligt både som standard- och StatTrak™-variant.

[SPELUPPLEVELSE]
Danger Zone
– Spelare som återskapas kan inte längre välja återskapningsplatser som spawnmask borde ha förhindrat.
– Jämnade till kamerarörelsen vid användning av ExoJump.

[ALLMÄNT]
– Lade till nya röster för agenterna Trapper och Trapper Aggressor.
– Justerade ragdoll-fysiken.

[BANOR]
Dust 2
– Lade till däck som blockerar sikten mellan T-start och mitten.visblocker from T spawn to mid
– Blockerade ett ställe där man egentligen inte ska kunna skjuta genom väggen.

Insertion 2
– Ny glasstruktur för kontorsfönstren, så att det från insidan blir lättare att se om glaset är trasigt eller inte.
– Andra mindre justeringar.

Ravine
– Åtgärdade att bomben fastnade nära spawn.
– Förbättringar av clipping.
– Uppdaterade radarn.

Basalt
– Lade till ett receptionsbord vid passagen mot B.
– Lade till ett extra fönster till Red Barn Hotel.
– Tog bort räcke vid A för bättre förflyttning.
– Visuella uppgraderingar av bombplats B.
– Visuella uppgraderingar av Red Barn Hotel.
– Lade till litteratur.
– Lade till en luddig matta.
– Små visuella uppgraderingar runt om i kartan.

County
– Inaktiverade fysik på fönstret vid Creek-huset.
– Tog bort möjligheten att försätta metallramen för byggnaden vid stenbrottet i rörelse.
– Ställde in korrekt skala för metallbehållare.
– Förbättrade kollisionsmodeller för klippor.
– Justerade grottak och trätak för att förhindra att spelare fastnar när de använder ExoJump.
– Åtgärdade kollision med aspträd för att förhindra att spelare fastnar.
– Åtgärdade globalt ljud för bunkerdörrar.
– Åtgärdade alla rapporterade platser där man kan fastna vid hopp.
– Ökade borttoningsavståndet för majsfält.
– Justerade stranddelen av kartan för att förhindra att spelare tar sig ut från kartan med studsminor.
– Förlängde vattentornets stege.
– Åtgärdade flytande tunnor/kanontorn som rapporterats.
– Gjorde vattenfallsgolvet mer grunt så att föremålen kan plockas upp.
– Stängde några av rummen i den hemsökta herrgården.
– Renoverade den hemsökta herrgården.
– Tog bort killzone på vänster sida av bron.
– Optimeringar.