Uppdateringsanteckningar 2022-01-17

[ALLMÄNT]
– Åtgärdade att Hammer kraschade vid uppstart när man inte var inloggad på Steam.
– Åtgärdade inmatningsfördröjning efter stängning av radialmenyn.

[STEAM INPUT]
– Spaksnärtningsläge (Flick Stick) är nu aktiverat under Inställningar > Handkontroll, istället för i SteamInput-konfiguratorn. Bind din högra styrspak (eller den spak du föredrar att sikta med) till ”Styrspak (kamera)” i konfiguratorn.
– Åtgärdade att handlingssetet i SteamInput ställdes om till ”MenuControls” när fönstret kom i fokus igen.
– Finjusteringar av spaksnärtningsläget.

[GRÄNSSNITT]
– Lade till funktionsbeskrivningar till inställningarna för konsolhandkontroller.
– Diverse åtgärder för skjutreglagen.

[LINUX]
–Lade till experimentellt stöd för Vulkan. Ange -vulkan på kommandoraden för att aktivera Vulkan.