Uppdateringsanteckningar 2022-03-01

[BANOR]
Ember:
– Ökade FPS dramatiskt med runt 30–50 % i de flesta områdena.
– Ändrade design på bilder vid startval och laddningsskärm.
– Ändrade namn på startvalsplatser.
– Åtgärdade radarriktning för åskådare.
– Du dödas inte längre av hissen när du står under dörren.
– Föremål kan nu dyka upp bakom fyren och vid den underjordiska gejsern.
– Lade till en ny stenväg i ruinerna (tidigare kallat Kasbah).
– Åtgärdade en plats där man kunde fastna i ruinerna.
– Lade till ny hoppväg till tak i industriområdet (tidigare kallat staden).
– Åtgärdade felriktade clips vid industriområdet.
– Sänkte vägghöjden för att skapa en ny väg vid forskningsanläggningen (tidigare kallad Charlie).
– Förbättrad framkomlighet vid trapporna i klippbassäng B (tidigare kallat östra tunneln).
– Gjorde om kollisionsmeshen för alla stenmodeller för att förbättra noggrannheten.
– Lade till nya ”chumble”-modeller för att dynga till de grova dumpområdena ytterligare.
– Förbättrad belysning på flera olika delar av banan.
– Optimerade vattenmaterialet.
– Åtgärdade vissa områden där det gick att se igenom väggar.
– Andra mindre åtgärder (tack Joakaka1998).

Vineyard:
– Åtgärdade platser där man kunde fastna.
– Åtgärdade diverse buggar.