Uppdateringsanteckningar 2022-03-14

[ BANOR ]
Crete
– Sänkte ett fönster i bombområdet.
– Täckte för ett av fönstren högst upp i mittenområdet.
– Höjde plankorna på vägen där man kan hoppa ner.
– Åtgärdade platser med ”pixel walk” och platser där bomben kunde fastna.
– Ny solvinkel.

Iris
– Minskade fönsterhöjden vid himlen på bombplats B.
– Storleken på glaspanelen på kontoret har minskats.
– Flyttade stolar som hindrade spelarnas rörelser i glassbutiken (Tack fl0m).
– Tog bort bensindunken på bombplats B som gav antiterroristerna en orättvis fördel (Tack HOFFI).
– En mindre FPS-ökning över hela banan.
– Tog bort lite bråte på olika platser på banan.
– Ökade läsbarheten på olika platser på banan.
– Åtgärdade svävande objekt och texturer med clipping- eller nodraw-problem (Tack Joaokaka1998).
– Visuell förbättring av AT:s startplats.
– Ny radarbild.
– Lade till nya platsnamn.

Ember
– Ytterligare optimeringsförbättringar har genomförts.
– Lade till nya gejsrar vid lägenheterna och lavagropen.
– Lade till ny ingång till fyren.
– Lade till en stege vid forskningsanläggningen.
– Lade till mer utrymme mellan kyrkbänkar.
– Lade en stege till lägenheterna och ändrade omgivningen.
– Tillträde till lägenheternas balkonger är nu möjlig.
– Åtgärdade att man kunde se genom väggar ovanpå lägenheter.
– Åtgärdade en liten bit av terrängen orsakade skada vid lavagropen.
– Åtgärdade mindre buggar och många platser där man kan fastna (tack chocolates & fearless).