Uppdateringsanteckningar 2022-03-28

[BANOR]

Ember:
– Tog bort gamla clips vid klippbassäng B.
– Ersatte trapporna vid klippbassäng B med nya metalltrappor.
– Åtgärdade ett flertal mindre buggar (tack Joaokaka1998).
– Gejsern till vänster om ruinerna trycker nu spelarna uppåt med mindre kraft.
– Lade till flera fynd runtom i fyrområdet.
– Det går nu att stå på fläktarna vid lägenheterna.
– Åtgärdade en visuell bugg i tunnlarna under sjukhuset.
– Åtgärdade en dörr som inte var solid vid sjukhuset.

Vineyard:
– Lade till nya namn på platser på banan (ladan, broruinen, borgen, kapellet, gården, fältet, fortet, kvarnen, ruinerna, kloakerna, templet, villan, vingården och vineriet).
– Lade till kollision på balkongerna i fortet.
– Justerade trappclipping.
– Lade till drönarclips vid hamnen.
– Åtgärdade platser där man kunde fastna.
– Åtgärdade diverse buggar.
– Stort tack till nx, fearless, iNilo, lacyyy, Sandwich, Joaokaka1998 och Diddle.