Uppdateringsanteckningar 2022-04-25

[ALLMÄNT]
– Diverse förbättringar för att ge bättre stöd för Steam Input (glyfkorrigeringar).
– Det är nu lättare att använda handkontroll i köpmenyn. Ett cirkelsystem med två steg används. Den första handlingen väljer kategori. Svep väljer föremål i kategorin. Dödzon används för att lämna kategorin. Släpp köpmenyknappen för att köpa föremålet du hovrar över, eller höger avtryckare för att köpa utan att lämna menyn. Vänster avtryckare används för donation. LB för köp igen, RB för autoköp.*
– Rörelse med musen växlar inte från glyfläge tillbaka till pc-/musläge.
– Åtgärdade radiocirkel: Mushjulet triggar inte längre bindningar i spelet (t.ex. inga vapenskiften när man försöker växla mellan kommunikationssidor).

*Aktivera standardbindningarna för Steam Input på nytt via konfiguratorn för att använda denna funktion.

[BANOR]

Climb
– Gjorde om alla klätterväggsmodeller för att förbättra grafik och prestanda (tack Andi!).
– Lade till rep nära klätterväggar.
– Sänkte brandsläckare och räcken i den blåa delens trappor.
– Olika mindre detaljer tillagda.
– Clipping-förbättringar.
– Lade till nöt.
– Lade till tunnor för att förstöra existerande data.
– Lade till granatclips på restaurangtaket för att undvika konstiga granater.
– Justerade startplatser något.
– Tog bort skruvmejsel som kunde misstas för ett släppt vapen i fallrummet.
– Lade till vphysics-clip på golvet i huvudsalen för att det inte ska sluka vapen (förlåt TrilluXe!).
– Åtgärdade belysning på pelaren i entrén.
– Åtgärdade problem med startplats i dödsmatch.
– Åtgärdade svävande föremål (tack Joaokaka1998!).
– Åtgärdade några stavfel.

Crete
– Lade till nytt konstverk i sidogränden.
– Åtgärdade felaktigt takmaterial.
– Flyttade lådor som överlappade varandra (tack KILLER).
– Åtgärdade pixel walk (tack Mischief).
– Diverse clipping-förbättringar.

Iris
– Förbättrad clipping på bil nära tunneln, åtgärdade trottoar nära krogen och lade till granatclips på staketet bakom krogen (tack Maxim).
– Åtgärdade platser där molotovcocktailar kunde skada spelare genom väggar (tack yeetadogXD).
– Åtgärdade platser där bomben kunde fastna, svävande objekt och objekt som försvann för tidigt (tack Joaokaka1998).
– Mindre visuella förändringar runt omkring på banan.
– Lade till diskreta detaljer.

Vineyard
– Åtgärdade en regression i byn som kunde användas för att ta sig utanför banans gräns.
– Minskade avsevärt mängden av små ”displacements” över hela banan för att ytterligare öka spelstabiliteten.
– Ändrade fönster i fästningen.
– Åtgärdade en plats nära floden där man tidigare kunde fastna.