Uppdateringsanteckningar 2022-05-23

[ANTWERP 2022]
– Nu går det att köpa mästaurnas autografkapslar för Antwerp 2022. 50 % av intäkterna går till spelarna och organisationerna.

[ALLMÄNT]
– Diverse förbättringar av Steam Input.
– FlickStick-justeringar: vändningen dämpas när styrspaken återgår till dödzonen.
– Åtgärdade problem med att ta på/av ljuddämpare.
– Lade till accelerations- och precisionsinställningar för gyroskop.
– Gyrokameran är nu i utgångsläget inställd på att använda 1:1-förhållande mellan världsrotation och spelrotation, istället för villkorliga enheter. Detta är kalibrerat efter antagandet att bindningen för gyrokameran i Steam Input-konfiguratorn är inställd på maximal känslighet (600) (de nya officiella bindningarna har uppdaterats till att använda detta).
– Tog bort ”Snabbköp”-radialmenyer från standardkontrollbindningarna.
– Åtgärdade Steam Input-kommandot ”Hälsospruta”.
– Lade till kort intoning för radialmenyer. Detta förändrar/fördröjer inte några underliggande funktioner.