Uppdateringsanteckningar 2022-07-12

[ALLMÄNT]
– Åtgärdade en regression i dödspanelen som visar mördarens vapen.
– Åtgärdade ett sällsynt avbrott i vetoprocessen för banor i Premier-matchning när spelare avbryter serveranslutningen.
– Uppdaterade vapenlackeringsversionen med reducerat våld till ”R8 Revolver | Crazy 8”.

[BANOR]
Ember
– De gamla användbara kanonerna finns nu tillgängliga.
– Hamnbyggnadens tak är nu lättillgängligt.
– Påbörjade rekonstruktion av huset nära industriplatsen.
– Föremålsfynd kan nu spawnas på hamnbyggnaden.
– Föremålsfynd kan inte längre spawnas ovanför stentunneln nära observatoriet.
– Lade till vapenspawns vid hamnbyggnaden, sjukhuset och industriplatsen (tack Orel).
– Tog bort platsnamn vid pingning.
– Förbättrade clipping vid turistplatsen.
– Andra mindre ändringar.

Hive
– Omarbetade ledstänger för att förhindra att man kikade genom glipan.
– Tog bort ljud från signalhorn på bombplats.
– Gjorde mittområdet med ”blocken” ljusare.