Uppdateringsanteckningar 2022-08-23

[ MUSIKPAKET]
Lade till Initiators musikpaketlåda i både vanlig version och StatTrak™, som innehåller 6 nya musikpaket:
– 3kliksphilip, Heading for the Source
– Humanity’s Last Breath, Void
– Juelz, Shooters
– Knock2, dashstar*
– Meechy Darko, Gothic Luxury
– Sullivan King, Lock Me Up

[ALLMÄNT]
– Lade till ett meddelande på huvudmenyn för spelare vars förråd börjar bli fullt.
– Tilldelade föremålen för 10-årsdagsmyntet till de spelare vars förråd var fullt och därför inte fick dem under födelsedagsveckan.
– Användare utan Prime-status kan bara bjuda in Steam-vänner till en grupplobby.
– Användare utan Prime-status ser en begränsad profilvy när de inspekterar konton som tillhör spelare som inte är vänner.
– För blockerade spelare visas nu en avatar från en uppsättning av i förhand bestämda avatarer.
– Åtgärdade att inmatningsöverlägget för Steam Controller inte matchade under uppvärmning.

[BANOR]
Blagai
– Åtgärdade botnavigering.
– Åtgärdade positionsnamn i det övre vänstra hörnet.
– Åtgärdade diverse visuella buggar.
– Mindre optimeringsförbättringar.
– Flyttade bort banan från nollkoordinaterna.
– Omarbetade modellerna tillhörande staketet, taket och trappstegen.
– Flera mindre visuella förbättringar.
– Förbättrad clipping för hela banan.
(Tack Joaokaka1998 och Cheburek.)

Primetime -> Cascade
– Namnändring från Primetime till Cascade.
– Uppdaterade kollisionsmodellen i grottan.
– Förbättrad clipping.
– Reducerade detaljnivån för att förbättra prestandan och begränsa visuella buggar.
– Alla partiklar, ”sprites” och glödelement har tagits bort.
– Belysningen har justerats.

Breach
– Åtgärdade flera ställen där bomben kunde fastna, och andra clippingproblem (tack Joaokaka1998, LATE och Kerluck!).
– Stängde persiennerna vid A.
– Lade till clipping som saknades för lamporna vid T-startplatsen.
– Flera åtgärder av mindre visuella buggar.