Uppdateringsanteckningar 2022-09-07

[ALLMÄNT]
– Förbättrade Steam Input-stöd för mus- och tangentbordsinmatning på Steam Deck.
– Förbättrade I/O vid spelstart för att minska spelets uppstartstid.
– Förbättrade flytet i användargränssnittet när man bläddrar bland vapenlådeföremål i agentvyn (tack @AquaIsMissing och @_ale_cs).
– Åtgärdade en felaktig varning om begränsad förrådsplats som visades till användare med många föremål i sina lagringsenheter.
– Åtgärdade en exploit där spelares kamera kunde bli fristående från deras ögonposition.

[BANOR]

Anubis
– Lade till ett skydd i höfthöjd på platån nära huvudingången vid B.
– Lade till clipping på det stora stenen i AT-mitten för jämnare förflyttning.
– Lade till en byggställning på A-gångbron för att förhindra en boost genom fönstret på T-trappan vid kanalen (tack poseidonskiy rofls).
– Det är nu möjligt att tyst hoppa ned från A-lång.
– Åtgärdade att stenar kolliderade med presenningen vid A-gångbron.
– Tog bort sten vid A-kloaken.
– Justerade svävande pelare vid A ned till golvet.
– Tog bort kvarvarande clipping i huvudingången vid A (tack Hentie!).
– Tog bort clipping på trappan där granater studsade iväg (tack Guidetti & dr!zzle).
– Clipping-förbättringar (tack dr!zzle!).
– Åtgärdade clipping under bron (tack Fnugz för din uppoffring).

Blagai
– Åtgärdade ”pixelwalk” på fönsterkarmen (tack Kerr).
– Ökade explosionsradien för C4.
– Åtgärdade diverse visuella buggar.

Cascade
– Lade tillbaka några visuella detaljer; ToOpenGL-korrigering bör inte påverkas, FPS-påverkan är minimal.
– Vinklade stege i nedre huvudingången. Detta ger skydd mot T och gör det till en mindre attraktiv campingplats för AT.
– Åtgärdade clipping.
– Tog bort själv-boost i övre huvudingången nära bron.

Ember
– Döpte om krater till vattentorn.
– Ett nytt vattentorn har rests vid vattentornet.
– Ändrade alla dörrar på hela kartan.
– Lade till ljud när dörrar öppnas och stängs.
– Lade till en ny partikeleffekt vid avfyring av kanoner.
– Åtgärdade en situation där kanonkulor inte kunde skada spelarna.
– Fixade kanonikonen på riktigt denna gång.
– Åtgärdade att ammunitionslådor spawnades i golvet nära lägenheterna.
– Åtgärdade ett flertal mindre buggar (tack Joaokaka1998).