Uppdateringsanteckningar 2022-09-27

[BANOR]
Anubis
– Lade till granatclips på mittenbron för att förhindra att granater fastnar där.
– Åtgärdade granatfysik på trapporna i kloaken.
– Åtgärdade boost nära kanalen.
– Lade till kollision på de stora stenblocken ovanför kanalen.
– Finputs av clipping och visuella effekter (Tack Joaokaka1998!).