Uppdateringsanteckningar 2022-11-18

[BANOR]
– Anubis har lagts till i Active Duty.
– Dust II har tagits bort från Active Duty.

[ SPELÄNDRINGAR ]
– AWP.ns magasin minskat från 10 kulor till 5.
– Minskade avståndsmodifieraren för M4A1-S från 0,99 till 0,94.