Uppdateringsanteckningar 2023-02-15

[REVOLUTION-LÅDA]
– AWP | Doodle Lore har ersatts av AWP | Duality in Revolution-lådan.
– Befintliga AWP | Doodle Lore-artiklar har konverterats till AWP | Duality.

[BANOR]
Ember
– Säsongsfirandet har avslutats i Ember.
– Banans belysning, tema, texturer och modeller har återvänt till sitt vanliga tillstånd.
– Stentexturer i grottorna använder nu $seamless_scale för förbättrad texturkvalitet och utseende.
– Diverse texturförbättringar.
– Åtgärdade problem med areaportal.