Release Notes for 6/8/2021

[UI]
– Fixed live match links in the event panel.

[ SDK ]
– Updated AI Behavior Trees
— Added new ”action_secondary_attack” node.
— Added new ”action_reload” and ”condition_is_reloading” nodes.
— Ammo counts for all weapons are available on the Blackboard via ”AmmoCount/weapon_name” key, with ”AmmoCount/current” holding the ammo count for the currently equipped weapon. These can be read using nodes such as ”condition_is_less”, ”condition_is_equal”, etc.

[MAPS]
Pitstop
– Map-wide graphical update with new textures and models.
– Improved optimization.
– Removed cubby under drop-down.
– Lighting and clipping adjustments.

Uppdateringsanteckningar 2021-06-03

[UTAN PRIME]
– Konton som inte har Prime-status mottar inte längre XP, rankning, skicklighetsgrupper, föremålsfynd eller Prime-status genom speltid.
– Konton utan Prime kommer inte att kunna delta i rankade matcher.
– Konton utan Prime kommer inte att kunna aktivera bonus-XP-föremål och kan inte längre göra anspråk på tjänstemedaljer.

[ORANKADE MATCHER]
Vi presenterar orankade matcher för spellägena Wingman, Danger Zone och tävlingsinriktade Competitive.
– Orankade matcher bildas fortfarande med hjälp av skicklighetsbaserad matchning men de påverkar inte skicklighetsgruppen och har inga begränsningar vid spel som grupp.
– Konton utan Prime är begränsade till orankade matcher, medan Prime-konton kan välja mellan rankade och orankade.
– Rankade matcher spelas alltid med andra Prime-spelare, medan orankade matcher skapas från ett blandat utbud av spelare med eller utan Prime som har valt att spela orankat.

[VSCRIPT]
– Lade till ”DebugDrawBoxAngles” för att göra orienterade avgränsningsrutor. Användning: DebugDrawBoxAngles( ent.GetOrigin(), ent.GetBoundingMins(), ent.GetBoundingMaxs(), ent.GetAngles(), r, g, b, a, time);
– Lade till funktionerna ”GetBoundingMinsOriented” och ”GetBoundingMaxsOriented” som returnerar den axeljusterade avgränsningsrutan för en enhet med hänsyn till dess nuvarande orientering.

[ÖVRIGT]
– Träningsmatcher (Scrimmage) har tagits bort från tävlingsmatchning och har ersatts med orankad matchning.
– Lade till en Importera-knapp i Workshopbänken som tar en .tga-fil och genererar en .vtf-fil. Om .tga-filens namn innehåller ”_normal” så kompileras den genererade .vtf-filen med ”normal”-flagga.

Uppdateringsanteckningar 2021-05-27

[ ÖVRIGT ]
– Lade till alternativet ”2” till sv_damage_print_enable, vilket gör att värdena för utförd skada enbart skrivs ut efter en avslutad runda.
– Coachernas positioner sparas nu i rundans säkerhetskopia.
– Dödsmatch: Åtgärdade möjligheten att utöka osårbarheten genom att upprepa kommandot ”open_buymenuopen_buymenu”.
– Retakes: Det är nu ett fast värde på skyddet under kortvalet.

[ VSCRIPT ]
– Åtgärdade ett avgränsningsproblem för roterade enheter.

[KARTOR]
Ancient:
– Förnyade utseendet på bombplats B och kringliggande område.
– Högre kontrast på grundtexturer på bombplats B, för att lättare se spelarna.
– Åtgärdade mikropolygoner som då och då saknades på totemet/skulpturen vid bombplats B.
– Plywood runt om på kartan fick ny färg för bättre kontrast.
– Rätade ut passagen med den förstörda väggen som leder till bombplats B.
– Justerade startpositionerna för bägge lagen.

Grind:
– Reducerade gömställena i mitten för mer flytande rotationer.
– Sänkte skydd vid den korta vägen till bombplats A så att man kan boostas över.
– Tog bort oavsiktliga boostplatser.
– Åtgärdade flera platser där en bomb kunde fastna.
– Mindre uppdateringar av allmän kvalitet och utseende.

Mocha:
– Förbättringar av clipping.
– Förbättrade navmesh.
– Lade till ytterligare markeringar av bombplatserna.
– Felkorrigeringar av startområdet för dödsmatchläge, ljudlandskapet för AT: s startområde och mindre belysningsfel.

Cache:
– Prestandaoptimeringar. (Tack leplubodeslapin!)
– Minskade volymen på fågelkvitter.
– Minskade kontrasten på vissa texturer.
– Gjorde himlen lite ljusare.
– Åtgärdade mindre problem. (Tack imik!)
– Återställde starka färger för vissa texturer och modeller.
– Återställde vissa detaljer, även för de lägsta grafikinställningarna.

Uppdateringsanteckningar 2021-05-13

[CS:GO 360-statistik]
– Justerade poängberäkningen av vapenprestanda.

[ÖVRIGT]
– Åtgärdade att spelarna kunde få dubbla varningar gällande start i osäkert läge.

[BANOR]
Ancient
– La till en alkov i mittenpassagen mot A för att ta bort en vinkel mot bombplatsen som var lite väl billig
– I samma passage mot A har vi minskat storleken på den stiliga kuben i mitten
– Tunnade ut en del bladverk och förbättrade clipping på boostplanteringen nära huvudingången mot A
– Dämpade fågelkvitter i ljudlandskapet
– Tog bort clipping från toppen av skylten vid bombplats A, så att du kan boosta dig själv till planteringen vid T-main
– La till vphysics-clip i vattnet vid terroristernas startområde (T-spawn) så att vapen inte sjunker till botten
– Många clipping-justeringar
– Blockerade granater från att hamna i en otillgänglig byggnad via T-ingången mot mitten
– Blockerade små hål genom byggnadsställningar nära bombplats B
– Blockerade små hål genom dörrkarmen på den nya antiterroristvägen mot bombplats A
– Kollisioner mellan granater och tak har förenklats
– Allmänna optimeringar

Grind
– Gjorde det möjligt att surfa på väggen på den långa vägen till bombplats A
– Åtgärdade en osynlig vägg vid bombplats B
– Åtgärdade att man kunde boostas ut ur kartan vid bombplats A
– Åtgärdade väggkollision vid bombplats A
– Åtgärdade kolumnkollision vid bombplats A
– Mindre grafiska uppdateringar omkring T-spawn

Frostbite
– Åtgärdade en regression med airdrops
– Åtgärdade ställen där man kunde fastna (tack Jakob & conzept)
– Åtgärdade ett hål i terrängen
– Omarbetade modeller för vakttorn

Uppdateringsanteckningar 2021-05-06

[ CS:GO 360-STATISTIK ]
– Uppdaterade värmekartbilder för Calavera, Grind, Mocha och Pitstop

[ ALLMÄNT ]
– Tog bort möjligheten att leta efter närliggande spelare för Guardian-uppdrag
– Säkerhets- och stabilitetsförbättringar

[ BANOR ]
Ancient
– Uppdaterade minikartbild

Pitstop
– Senaste versionen från workshop