Uppdateringsanteckningar 2023-02-15

[REVOLUTION-LÅDA]
– AWP | Doodle Lore har ersatts av AWP | Duality in Revolution-lådan.
– Befintliga AWP | Doodle Lore-artiklar har konverterats till AWP | Duality.

[BANOR]
Ember
– Säsongsfirandet har avslutats i Ember.
– Banans belysning, tema, texturer och modeller har återvänt till sitt vanliga tillstånd.
– Stentexturer i grottorna använder nu $seamless_scale för förbättrad texturkvalitet och utseende.
– Diverse texturförbättringar.
– Åtgärdade problem med areaportal.

Uppdateringsanteckningar 2023-02-02

[BANOR]

Boyard
– Förhindrade boosting upp till valven (tack Lazavelli).
– Åtgärdade mellanrum i sidan av trappan.
– Sänkte svävande räcken.

Chalice
– Omarbetade grafiska resurser.
– Uppdaterade belysning.
– Uppdaterade clipping.
– Ändrade gallret vid plats A så att det skymmer mindre.
– Lade till platsnamn.
– Förbättrade occlusion så att det fungerar mer effektivt.

Anubis
– Åtgärdade optimeringsregression.

Uppdateringsanteckningar 2023-01-25

[Banor]

Anubis
– Klippte murgrönan vid B-lång.
– Minskade storleken på kanterna vid B-lång.
– Ruinerna är något mindre förstörda.
– Justerade clipping vid ruiner och B-lång.
– Justerade formen på båten i kanalen.
– Sänkte vattengallret vid bakre delen av kanalen.
– Justerade granat-clipping runt bombplatser.
– Mindre optimeringar.

Ember
– En vinterstorm har drabbat Ember. Förseningar förväntas.

Uppdateringsanteckningar 2022-12-16

[BANOR]

Anubis
– Åtgärdade några platser där vapen föll genom marken nära kanalen.
– Åtgärdade granater som föll genom marken vid fontänen på område A.
– Åtgärdade ytegenskaper på modeller för att förhindra att kulor tränger igenom.
– Justerade granatclip på hela banan.
– Justerade spelarclipping på hela banan.
– Minskade storleken på kanterna i mitten.
– Lade till kollision till skyltar.
– Tog bort diverse pixelluckor.
– Mindre optimeringar.

Ancient
– Ökad bombradie till 650 från 500.
–Gjorde sidorummen i det röda huset på toppen av mitten mindre.
– Flyttade tillbaka startområdet för AT 256 enheter, för att fördröja AT:na med ca. 1 sekund.
– Komprimerade blockerande saker vid B-området, för att skapa bättre sikt och mer utrymme till att flytta runt.

Boyard
– Åtgärdade diverse clippingproblem.
– Åtgärdade väggar vid T-ingången som inte var solida.
– Tog bort trafikkon från bombområdet.
– Lade till hink till himlen för att blockera siktlinjen.
– Kan innehålla nötter.

Chalice
– Inkluderade nav som saknades.
– Tog bort exploits.

Uppdateringsanteckningar 2022-12-13

[Rio 2023]
– Det är nu 75 % rabatt på klistermärkeskapslar.

[ALLMÄNT]
– Lade till tjänstemedaljen för 2023 som tilldelas för enastående tjänst och prestation från och med 1 januari 2023.
– Åtgärdade att molotovcocktailar och brandgranater detonerade i luften när de flög över skybox-områden.
– Åtgärdade ett fall där vissa snabbknappar inte visades ordentligt på laddningsskärmar.

[BANOR]
– Boyard och Chalice är nu tillgängliga för officiell matchning i Wingman-spelläget.
– Blagai, Cascade och Breach har tagits bort från officiell matchning.

Ember
– Hösttemat är nu över i Ember.