Uppdateringsanteckningar 2022-06-15

[SPELÄNDRINGAR]
– Minskade magasinet för M4A1-S till 20 kulor, med 80 i reserv.

[BANOR]
Ancient:
– Tog bort lådstapel utanför ”grottan”.
– Åtgärdade pixelöppning från inuti grottan till T-sidan av mitten.
– Åtgärdade clipping-problem i mitten som gjorde att spelare lyftes lite lätt upp i luften.
– Slätade till marken utanför grottan ned mot B-rampen.
– Blockerade arkeologisk utgrävningsplats i grottan.
– Jämnade ut hörn i sidokorridoren (”donut”-rummet).
– Lade till extra skydd nära pelaren vid bombplats B.
– Blockerade sidoutgången mot bombplats A och gjorde den andra utgången bredare.
– Åtgärdade några visuella buggar när man tittade mot mittenområdet från ”donut”-rummet.
– Minskade wallbang-skada genom byggnadsställningen vid bombplats B.
– Förstärkte ljuset från ljus/lyktor.

Inferno:
– Ökade explosionsskada från bomber från 500 till 620.

Vertigo
– Ännu ett försök att åtgärda en bugg där molotovcocktailar gick igenom golvet i mittenområdet.
– Tog bort en position vid hörnet av rampen.

Cache:
– Åtgärdade en exploit. (Tack El_Exodus!)

Vineyard
– Förbättringar av prestanda och stabilitet.
– Murgrönan vajar nu i vinden.
– Åtgärdade vphysics-problem med ”displacement”.

Uppdateringsanteckningar 2022-06-02

[ANTWERP 2022]
– Det är nu 75 % rabatt på klistermärkeskapslar.

[BANOR]
Iris
– Lade till en graffiti på plats B till åminnelse av Nichs maktdemonstration. Graffitin ”Karambit from Heaven ” är designad av Danky_xD.
– Åtgärdade platser där molotovcocktailar kunde skada spelare genom väggar (tack Crawlix).
– Åtgärdade svävande modeller, några oanvända kollisioner och saknade texturer (tack Joaokaka1998).
– Flyttade en modell som kunde misstas som en spelarmodell (tack Maxim).
– Åtgärdade dörrar som försvann efter att ha skadats (tack Rikuda).

[STEAM INPUT]
– Lade till lägen för sikte med gyroskop: alltid på (standard), endast vid användning av sikte-knappen och vid neutralt sikte med spak.
– Lade till ”Gyrobegränsning” och ”Växla gyro” som handlingar i Steam Input. Kan användas tillsammans med alla knappar i din kontrollkonfiguration. ”Gyrobegränsning” utförs som standard med klick av höger styrspak, tillsammans med ”Återställ vy till horisont”.
– Lade till FlickStick-alternativ: Växla till konventionell siktning vid användning av sikte.
– Lade till ”Gåzon” till förflyttningsspaken. En lätt beröring av förflyttningsspaken tvingar spelaren i gångläge (dvs. +speed). Ett bra alternativ till att gå med fullt tryck på vänster avtryckare. Ställ in på noll för att stänga av/behålla ren analog rörelse.
– Ändrade standardlayout för kontroller.
– Radialmemyer använder nu både gyro och spakar. Alla radialmenyer i standardkonfigurtionen kan användas i kombination med höger spak.
– Lade till en officiell Steam Controller-konfiguration i Steam Input.
– Diverse åtgärder av kontroller och handlingsset.

Uppdateringsanteckningar 2022-05-23

[ANTWERP 2022]
– Nu går det att köpa mästaurnas autografkapslar för Antwerp 2022. 50 % av intäkterna går till spelarna och organisationerna.

[ALLMÄNT]
– Diverse förbättringar av Steam Input.
– FlickStick-justeringar: vändningen dämpas när styrspaken återgår till dödzonen.
– Åtgärdade problem med att ta på/av ljuddämpare.
– Lade till accelerations- och precisionsinställningar för gyroskop.
– Gyrokameran är nu i utgångsläget inställd på att använda 1:1-förhållande mellan världsrotation och spelrotation, istället för villkorliga enheter. Detta är kalibrerat efter antagandet att bindningen för gyrokameran i Steam Input-konfiguratorn är inställd på maximal känslighet (600) (de nya officiella bindningarna har uppdaterats till att använda detta).
– Tog bort ”Snabbköp”-radialmenyer från standardkontrollbindningarna.
– Åtgärdade Steam Input-kommandot ”Hälsospruta”.
– Lade till kort intoning för radialmenyer. Detta förändrar/fördröjer inte några underliggande funktioner.

Uppdateringsanteckningar 2022-05-15

[SPELÄNDRINGAR]
– Åtgärdade en nyligen rapporterad bugg med rökgranater.

Uppdateringsanteckningar 2022-05-13

[STEAM INPUT]
– Lade till stöd för kommandoradsparametern ”-nojoy” för att helt undertrycka Steam Inputs prestandakostnader.