5000

วันนี้เราได้เพิ่มผู้เล่นจำนวน 5,000 คนเข้าเล่นใน Counter-Strike: Global Offensive Beta โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เล่นในรอบนี้นั้นไม่ยาก – เราเลือกจากกลุ่มผู้เล่นทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถามอย่างสมบูรณ์ ด้วยวิธีนี้ผู้เล่นทุกคนที่ตอบแบบสอบถามมีสิทธิ์ที่เข้าร่วมทดสอบเกม ผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับเกมเพิ่มไปในไลบรารีและ อีกหนึ่งสิทธิ์ให้เพื่อนคุณ

แบบสำรวจนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จนถึงขณะนี้ และเราได้เห็นผู้เล่นที่มีความสามารถแตกต่างกันอย่างหลากหลาย เราจะใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อคัดเลือกผู้เล่นในอนาคต และเราจะเพิ่มจำนวนผู้ทดสอบในเดือนถัดไป

ทางที่ดีที่สุดในการเข้าร่วมการทดสอบ ง่าย ๆ ตอบแบบสอบถาม นี้ครับ (ลิงก์นี้จะเปิด Steam ด้วย)