กลยุทธ์เพลง

วันนี้เราได้จัดส่งกล่องชุดอุปกรณ์เพลง Tacticians ซึ่งประกอบด้วยชุดอุปกรณ์เพลงใหม่ 6 ชุดจาก Austin Wintory, Chipzel, Jesse Harlin, Laura Shigihara, Leonard Paul (Freaky DNA) และ Sarah Schachner

ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ดีไปกว่าการแบ่งปันเพลงสรรเสริญ MVP ใหม่ของคุณกับเพื่อนร่วมเซิร์ฟเวอร์!