บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 17/8/2021

[อินเตอร์เฟซผู้ใช้]
– เพิ่มรหัสภูมิภาค 2 ตัวอักษรในกำลังอยากเล่นม, คำเชิญ และแผงรับชมกิจกรรม
– เพิ่มรหัสภาษา 2 ตัวอักษรในแผงรับชมสตรีม