บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 12/8/2021

[ชุดอุปกรณ์เพลง]
– เพิ่มกล่องชุดอุปกรณ์เพลง “Tacticians” ในแบบธรรมดาและแบบ StatTrak™ ซึ่งนำเสนออุปกรณ์เพลงใหม่ 6 ชุด:
—- Austin Wintory, Mocha Petal
—- Chipzel, ~Yellow Magic~
—- Freaky DNA, Vici
—- Jesse Harlin, Astro Bellum
—- Laura Shigihara: Work Hard, Play Hard
—- Sarah Schachner, KOLIBRI

[เบ็ดเตล็ด]
– เพิ่มการกำหนดจุดวางระเบิด A และ B ให้กับกิจกรรมในเกมที่เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นเริ่มวางระเบิดและวางระเบิดเสร็จ