บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 23/9/2021

[เบ็ดเตล็ด]
– แก้ไขการแครชที่เกิดขึ้นบางครั้งเมื่อผู้ใช้เล่นโซนอันตรายหลายครั้งติดต่อกัน
– จุด X ขนาดใหญ่บนพื้นที่จุดวางระเบิดของภารกิจการ์เดียนสัปดาห์ที่ 1 “It’s Raining Sharks” จะไม่หายไปอีก
– ลบ cl_forcepreload และไคลเอนต์ตัวเลือกการเริ่ม -preload ตัวเลือกเหล่านี้จะคัดลอกหรือวางจากคอนฟิกบนอินเทอร์เน็ต แต่เป็นสาเหตุทำให้แครช โหลดช้า และกระตุก
– ฝั่ง T จะไม่สามารถซื้อโล่ปราบจลาจลเพื่อบริจาคได้
– เวลาคลูดาวน์สูงสุดของการลงโทษเนื่องจากสร้างปัญหาถูกเพิ่มจาก 1 วันเป็น 14 วัน
– แก้ไขจุดบกพร่องในสตริงที่ถูกแปลภาษาของหน้าต่างป๊อบอัปกดยอมรับ