บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 22/9/2021

[เบ็ดเตล็ด]
– แก้ไขข้อผิดพลาดการตั้งค่าเกมที่ไม่ถูกต้องที่เจอได้ยาก เมื่อลองเล่นเกมโหมดอื่น
– แก้ไขปัญหากระสุนระเบิดบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการตั้งค่า sv_infinite_ammo 1
– แก้ไขข้อผิดพลาดร้ายแรงของไฟล์ wav เมื่อบังคับใช้การตั้งค่าเริ่มเปิดพรีแคช
– แก้ไขการเลื่อนแล้วถอยหลังในรายการแผนที่เวิร์กชอป
– แก้ไขตะเข็บวัสดุบนเจ้าหน้าที่ Guerrilla Warfare หลายคน
– แก้ไขเสียงที่ไม่ตรงของเจ้าหน้าที่ Gendarmerie Nationale
– แก้ไขชื่อและเสียงของเจ้าหน้าที่ระดับดิสธิงกวิช Elite Crew – “Jungle Rebel | Elite Crew”
– เพิ่มพื้นผิวลายมีดที่หายไปหลายรายการ

[SDK]
– อัปเดตไฟล์ lights.rad ด้วยข้อมูลแสงเงาล่าสุดสำหรับผู้สร้างแผนที่

[MAPS]
Ancient
– อัปเดตภาพเรดาร์ให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของแผนที่ล่าสุด

County
– แทนที่ env_sprites ด้วยเวอร์ชัน clientside
– ลบ point_spotlights
– แทนที่วัตถุสิ่งของด้วยเวอร์ชันไม่ใช่เครือข่าย
– อัปเดตภาพเรดาร์
– เพิ่มประสิทธิภาพ