บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 17/2/2022

[อุปกรณ์ควบคุมบน STEAM / คอนโทรลเลอร์]
แจ้งให้ทราบกับผู้ใช้คอนโทรลเลอร์: กรุณาตรวจสอบว่าได้ปรับใช้การตั้งค่าเริ่มต้นใหม่จากเมนูการกำหนดค่าคอนโทรลเลอร์ในโอเวอร์เลย์ Steam
– เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าปุ่มเริ่มต้นหลายอย่างสำหรับเฉพาะคอนโทรลเลอร์เท่านั้น เมนูแฉกรัศมีซื้อด่วนได้ถูกกำหนดด้วยปุ่มดีแพดและบัมเปอร์ในขณะที่ BuyZoneLayer ถูกใช้งานอยู่
– ชุดเลเยอร์การกำหนดค่าทับคำสั่งเมนูแฉกรัศมีแบบย่อ สติกขวาจะถูกใช้ควบคุมเมนูแฉกรัศมีตามค่าเริ่มต้น หากปุ่ม XYAB ถูกกำหนดเป็นปุ่มเมนูแฉกรัศมี สติกซ้ายจะถูกใช้งานแทน
– แก้ไข DeathMatch BuyZoneLayer
– เมนูแฉกรัศมีทั้งคอนโซล/ซื้อด่วนถูกปรับให้ตรงกับรูปแบบเดียวกันกับเมนูซื้อของแบบธรรมดา
– รองรับการใช้คอนโทรลเลอร์ในโหมดโซนอันตราย: แก้ไขการควบคุมเมนูจุดเกิด แก้ไขการเคลื่อนไหวด้านข้างของโดรน
– ปัญหาที่ทราบแล้ว: การกำหนดปุ่มในเลเยอร์การกำหนดค่าทับคำสั่งไม่แสดงสัญลักษณ์ในบรรทัด

[UI]
แจ้งให้ทราบกับผู้ใช้ “radial_quickinventory.txt”: คุณสามารถกำหนด “cl_quickinventory_filename” ให้ชี้เป็นชื่อไฟล์อื่นในไดเรกทอรีเดียวกันได้
– radial_quickinventory.txt: เพิ่มช่อง “ROTATION_OFFSET” ซึ่งจะหมุนเมนูแฉกรัศมีตามจำนวนองศาที่กำหนด
– เมนูช่องเก็บของด่วนและเมนูแฉกรัศมีใช้ระเบิดด่วน: แก้ไขไอเท็มไม่แสดงและหายไป (บัมพ์ไมน์, โล่, ฯลฯ)
– แก้ไขสัญลักษณ์ปุ่มในบรรทัดหลายรายการ (กำลังดำเนินการ)

[เบ็ดเตล็ด]
– เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ convar sv_max_allowed_developer ที่กำหนดค่าผู้พัฒนาสูงสุดสำหรับไคลเอนต์ที่แนบมา
– ตอนนี้ getpos และ getpos_exact มีระบบป้องกันการโกงแล้ว