บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 15/5/2022

[GAMEPLAY]
– แก้ไขจุดบกพร่องของควันที่มีรายงานไว้เร็ว ๆ นี้