บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 13/5/2022

[STEAM INPUT]
– เพิ่มการรองรับให้พารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่ง “-nojoy” เพื่อระงับโอเวอร์เฮดในการดำเนินการของอินพุตไว้โดยสมบูรณ์