บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 13/9/2022

[ ชุดอุปกรณ์เพลง ]
– เพิ่มชุดอุปกรณ์เพลง “花脸 Hua Lian (Painted Face)” และชุดอุปกรณ์เพลง “StatTrak™ 花脸 Hua Lian (Painted Face)” และพร้อมให้สั่งซื้อได้แล้วตอนนี้