บันทึกประจำรุ่นสำหรับ 2/2/2023

[แผนที่]

Boyard
– การบูสต์ขึ้นไปบนซุ้มประตูถูกคลิปไม่ให้ปีนขึ้นไปได้แล้ว (ขอบคุณ Lazavelli)
– แก้ไขช่องว่างข้างบันได
– ลดราวรั้วที่ลอยบนกำแพง

Chalice
– ปรับทรัพยากรงานอาร์ตใหม่
– อัปเดตแสงไฟ
– อัปเดตการคลิป
– ปรับตะแกรงเหล็กจุด A ให้มีตะแกรงขวางน้อยลง
– เพิ่มชื่อสถานที่
– ปรับปรุงวัตถุบดบังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Anubis
– แก้ไขการถดถอยของการปรับปรุงประสิทธิภาพ