Rekabeti Sürdürmek

Muhteşem StarLadder Berlin Major’dan geri döndük. Takımlar rekor kıran 60 rauntluk maçlar yaparken topluluk da boş durmadı. Major boyunca turnuva öğelerinden elde edilen gelirin 11 milyon USD’si katılan takımlar ve oyuncular arasında dağıtıldı!

Major boyunca topluluğun kendi arasında tartıştığı ligler, medya hakları ve CS:GO etkinliklerinin geleceği gibi konuları yakından takip ettik. Her ne kadar bu tür konuşmalara pek doğrudan müdâhil olmasak da açıklığa kavuşturmak istediğimiz birkaç şey var.

Ligler

Üçüncü tarafların, müşterilerimiz için katma değer oluşturmalarında herhangi bir engel teşkil etmemek için CS:GO turnuvası lisansını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu katma değer de genellikle turnuva düzenleyicilerinin sunum, teknoloji, konum, vb. konularda denediği farklı şeylerden geliyor. Yeni ve ilginç fırsatların tespit edilebilmesi bakımından yeterince büyük deneyleri destekliyor; fakat başarısız olduklarında bütün ekosistemi beraberinde götürecek kadar büyük olmalarını da desteklemiyoruz. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda CS:GO ligleri bizim için iki sorun teşkil ediyor:

Münhasırlık

Son zamanlarda bir turnuva düzenleyicisinin etkinliğine katılan takımın, başka bir turnuva düzenleyicisinin etkinliğine katılamaması gibi bir duruma neden olabilecek kapsamlı bir münhasırlığın kurulması için çeşitli adımlar atıldı. Bu, uzun vadede büyük hasarlara neden olabilecek türden bir takım münhasırlığı deneyidir. Böylesi bir münhasırlık diğer etkinliklere köstek olacağından bir etkinliğin başarısız olması durumunda bütün CS:GO ekosisteminin çökmesine neden olabilir, ayrıca bu, diğer turnuva düzenleyicilerinin rekabet etmesini de engelleyecektir. Şu an için takımların başka etkinliklere katılmasını engelleyecek etkinliklere lisans sağlamayacağız.

Müşterek Mülkiyet

Birkaç sene önce turnuva düzenleyicileriyle, takımlarla ve oyuncularla CS:GO’daki çıkar çatışmalarının önüne geçilmesinin ne kadar önemli olduğuna dair konuşmuştuk. Bir turnuvanın, oyuncunun veya takımın aynı turnuvadaki başka bir oyuncuyla veya takımla finansal bir bağı olmasını çıkar çatışması olarak değerlendiriyoruz. Buna birden fazla takıma sahip olmak, birden fazla takımın müşterek mülkiyete sahip olduğu ligler ya da bir turnuvadaki takımlardan birinin galip gelmesinin finansal nedenlerden ötürü yeğlenebileceği durumlar dâhildir. Major gibi açık etkinliklerde bu tür anlaşmalara sahip takımlar karşı karşıya geldiğinde, bu takımlardan biri diğer takımın kazanmasını gerçek ya da gerçek gibi algılanabilecek finansal nedenlerden ötürü yeğleyebilir. Major’a katılım şartı olarak oyuncuların, takımların ve turnuva düzenleyicilerinin çıkar çatışmasına sahip olmadıklarını doğrulamalarını, eğer böyle bir durum söz konusuysa da bunu herkese açık bir şekilde duyurmalarını ve bu çatışmayı çözmelerini talep ediyoruz Bu yeni bir gereksinim değil fakat takip ettiğimiz tartışmalardan ötürü bunu tekrar belirtme ihtiyacı hissettik. Arzu ederseniz şartlarımızın tamamını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Medya Hakları

Major esnasında şahit olduğumuz tartışmalardan bir diğeri de topluluk üyelerinin Major’ı yayınlayabilme haklarına dairdi. Yıl boyunca turnuva düzenleyicileri, etkinliklerini sponsorlar ve medya partnerleriyle ortaklık kurmak için kullanırlar. Major’da da bu ortaklıkların zedelenememesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu sağlayabilmek için de Major yayın lisansına sahip tek taraf her zaman sadece Major turnuvası düzenleyicisi olmuştur.

Fakat Major lisansı sahiplerimizin mümkün olduğunca çoğulcu olmalarını da istiyoruz. Değerli içeriklere ve yeterince temsil edilmeyen dillere resmî yayınlar ya da farklı alternatifler aracılığıyla erişim sağlanabilmesi için Major turnuvası düzenleyicilerinin yayıncılarla birlikte çalışmasını bekliyoruz. Kendi özgün yorumunu katarak Major yayını yapmak isteyen yayıncılar, dâhil olan kimsenin sorun yaşamaması için, önceden Major turnuvası düzenleyicisiyle irtibata geçmelidir.

Çıkar Çatışmasıyla İlgili Daha Fazla Detay

Major’a kaydolan takımların ve oyuncuların kabul etmesi gereken şartlar şöyle:

Takımların ve oyuncuların, karşısında mücadele ettiği diğer takımların ve oyuncuların başarılarından elde edeceği finansal bir çıkar olmamalıdır. Bu Turnuva’ya katılacak oyuncular ve takımlar, bu Turnuva’ya katılacak diğer takım ya da oyuncularla aralarında herhangi bir ticari bağ (müşterek yönetim, tüzel kişiliklerin müşterek yönetimi, lisanslama ve borçlanma vb.) olmadığını doğrulamalıdır. Sakıncalı olabileceğini düşündüğünüz bir sözleşme ya da iş anlaşması varsa lütfen CS:GO geliştirici ekibiyle irtibata geçin.

“An itibarıyla, katılacak diğer takımlarla ya da oyuncularla aramda herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığını bilmiyorum. Eğer an itibarıyla, bir çıkar çatışmasına sahipsem ya da etkinliğin ilerleyen aşamalarında bunun farkına varırsam CS:GO geliştirici ekibiyle hemen irtibata geçerek bununla ilgili detayları ve diğer oyuncu veya oyuncularla olan ilişkilerimin boyutlarını açıklayacağım ve bu sorunu gelecekte gidermeye çalışacağım. Çıkar çatışmalarımı bildirmediğim takdirde etkinlikten men edilebileceğimi ve/veya gelirlerden herhangi bir pay almayacağımı kabul ediyorum.”

Oyuncuların şartlarına ek olarak turnuva düzenleyicisi, Major turnuvası sözleşmesinde şu maddeyi kabul eder:

Lisans Sahibi ve Turnuva etkinliği çalışanları ile bu Turnuva’ya katılacak diğer takım ya da oyuncular arasında herhangi bir ticari bağ (müşterek yönetim, tüzel kişiliklerin müşterek yönetimi, lisanslama ve borçlanma vb.) olamaz. Lisans Sahibi ile Turnuva’ya katılacak diğer takım ya da oyuncular arasında herhangi bir ticari bağ varsa, Şartların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Lisans Sahibi mevcut ticari bağları ve Şartların yürürlükte kaldığı süre boyunca doğabilecek tüm ticari bağları yazılı bir şekilde (çıkar çatışmasının boyutlarının detaylı bir şekilde anlatıldığı açıklama da yer almalıdır) Valve’a sunmakla yükümlüdür. Valve kendine takdirine bağlı olarak a) Lisans Sahibi’nin ticari bağlarına açıklık getirmesini ve bunları çözmesini istemesi hakkını ya da b) herhangi bir maliyet veya ceza olmaksızın Sözleşme’yi feshetme hakkını saklı tutar.

Âdil ve dürüst bir rekabetin yaşanabilmesi için çıkar çatışmalarının önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bundan dolayı da mevcut Major katılımı şartlarımızı değiştirmeyi düşünmüyoruz.