9.12.2020 Tarihli Güncelleme Notları

[ DİĞER ]
– Ping bildirimleri pingin yakınına nişan almışken biraz arka plana karışacak, tam üzerine nişan alındığındaysa tamamen şeffaflaşacak.
– Menü arka planı Ancient’ın ses düzeyi azaltıldı.
– Kadın ölüm seslerinin ses düzeyi azaltıldı.
– HRTF için eski sesler yeniden örneklendi.

[ HARİTALAR ]

MIRAGE
– Geri Alışlardaki görünmez bariyerler (clipbrush) düzeltildi.

ANCIENT
– Ses boyutunun ses düzeyi azaltıldı.
– Bazı konumladaki ortam ışığı düzeylerinde değişiklik yapıldı.
– Karanlık köşelere ışık eklendi.
– B alanına giden arka kapı girişinin yanındaki metal sütunlar kaldırıldı.
– B alanındaki iskele artık mermi geçirecek.
– A alanındaki kutuların arasındaki görünürlük engellendi.
– Bazı konumlarda oyuncuların durumlarını daha iyi anlayabilmeleri için harmanlamada değişiklik yapıldı.
– Orta etrafındaki kenarların görsel dili tekrar düzenlendi; artık üzerinden yürünebilecek yürünemeyecek yollar daha anlaşılır.
– Düşük güçlü işlemci ve ekran kartlarında gerçekleşen nesne eksiltmeleri için ilave nesneler işaretlendi.
– Yosunlu duvarların yüzey tipi artık “çim” değil.
– Görünmez çanak çömlekler düzeltildi.
– B alanına giden arka kapının etrafındaki görsel kalabalığın bir kısmı kaldırıldı.
– Genel optimizasyonlar yapıldı.
– Çeşitli yüzey sınırı hataları düzeltildi.
– Topluluk harita yaratıcıları için de_ancient_zoo VMF, SDK’e eklendi.

FROSTBITE
[Genel]
– Performans iyileştirmesi yapıldı.
– Ganimet çıkma yerleri iyileştirildi.
– Oynanış akışını iyileştirmek için bazı kapılar değiştirildi.
– Bildirilen fizik nesnelerinin haritan düştüğü durumlar düzeltildi.
– Düşen silahların kenar yüzey sınırında takılması sorunu düzeltildi.

[Beta]
– Oynanışı iyileştirmek için bar binası yeniden düzenlendi.

[Radyo Kulesi]
– İHA teslimatlarının yerin içine düştüğü nadir durumlar düzeltildi.

[Motel]
– Çatıya kolay atlamayı sağlamak için elektrik binasının etrafındaki çite yüzey sınırı eklendi.

[Kayak Yamaçları]
– Kayak teleferiği kulelerindeki merdivenlere daha kolay tutunulabilecek.

[Koy]
– Güvenlik kapısında süzülen sayaç düzeltildi.

[Köy]
– Oynanışı iyileştirmek için köy binaları yeniden düzenlendi.

[DİĞER]
– Çeşitli sıkışıp kalma konumları düzeltildi.
– Ganimetin sıkışıp kaldığı çeşitli konumlar düzeltildi.
– Çığ sesi artık daha sessiz ve sadece ilk dalgadan sonra çalacak.