7.10.2021 Tarihli Güncelleme Notları

[MÜZİK KİTLERİ]
– “bbno$ – u mad!” müzik kiti eklendi. Müzik kitinin standart ve StatTrak™ sürümleri vardır.

[OYNANIŞ]
– Tehlikeli Bölge
— Yeniden doğan oyuncular artık spawnmask haritası tarafından engellenmiş yeniden doğma konumlarını seçemeyecek.
— Ekso zıplama kullanıldığı esnadaki kamera hareketi yumuşatıldı.

[DİĞER]
– Avcı ve Agresif Avcı ajanlarına yeni seslendirme eklendi.
– Ragdoll fiziklerinde değişiklik yapıldı.

[HARİTALAR]
– Dust 2
— T başlangıç noktasıyla orta arasındaki görüş engelleyici yapının tepesine lastik kondu.
— Yüzeydeki istenmeyen mermi geçirgenliği engellendi.

– Insertion 2
— İçeriden baktığında camın kırılıp kırılmadığını daha kolay anlaşılması için ofisteki pencerelere yeni cam dokuları eklendi.
— Başka ufak değişiklikler yapıldı.

– Ravine
— Bombanın başlangıç noktasının yakınında takılıp kaldığı birkaç konum düzeltildi.
— Yüzey sınırları düzeltmeleri yapıldı.
— Radar güncellendi.

– Basalt
— B geçidine resepsiyon masası eklendi.
— Kırmıza ahıra ilave bir pencere eklendi.
— Daha kolay hareket için A’daki korkuluk kaldırıldı.
— Bombalama alanı B’de görsel güncellemeler yapıldı.
— Kırmızı ahıra görsel güncellemeler yapıldı.
— Kitap eklendi.
— Tüylü halı eklendi.
— Harita genelinde ufak görsel güncellemeler yapıldı.

– County
— Dere evinin penceresinde fizik devre dışı bırakıldı.
— Taş ocağı binasının metal çerçevesini hareket ettirebilme imkânı kaldırıldı.
— Metal konteynerlere düzgün ölçek uygulandı.
— Uçurum modelleri çarpışması iyileştirildi.
— Oyuncuların ekso zıplama kullanırken takılıp kalmalarını engellemek için mağara tavanına ve tahta çatılara yüzey sınırı eklendi.
— Oyuncuların takılıp kalmalarını engellemek için kavak ağacı modellerinin çarpışması düzeltildi.
— Sığınak kapılarındaki küresel ses düzeltildi.
— Zıplarken takılıp kalındığı bildirilen tüm konumlar düzeltildi.
— Mısır tarlasının gözden kaybolma mesafesi artırıldı.
— Oyuncuların fırlatma mayınlarıyla haritanın dışına çıkmasını engellemek için haritanın sahil kısmına yüzey sınırı eklendi.
— Su kulesi merdiveni genişletildi.
— Bildirilen süzülen variller/taretler düzeltildi.
— Eşyaların yerden alınabilmesi için şelale zemini dağ sığ hâle getirildi.
— Perili köşkteki bazı odalar kapatıldı.
— Perili köşke yenilendi.
— Köprünün sol tarafındaki ölüm bölgesi kaldırıldı.
— Optimizasyonlar yapıldı.