Ghi chú cập nhật ngày 6/3/2019

[ĐỒ HỌA]
– Thêm lệnh tùy chọn bật tắt -d3d9ex để giảm bộ nhớ CPU khoảng 40%. Nếu bạn gặp sự cố về đồ họa với tính năng này, xin hãy gửi email tới CSGOTeamFeedback@valvesoftware.com với tiêu đề “D3D9EX”.

[TÙY CHỌN GIAO TIẾP]
– Thêm tùy chọn giao tiếp trong thiết lập trò chơi, bổ sung các chức năng sau:
— Khóa tiếng đội địch
— Chặn giao tiếp tắt cả mọi người trừ người chơi đã kết bạn hoặc chung nhóm (party) tìm trận
— Ẩn ảnh đại diện của bạn
— Đổi tên người chơi không có trên danh sách bạn thành một tên gì đó trung lập

[KHÁC]
– Katowice 2019 kết thúc: Tên các đội Champion và Legend đã được khắp lên cúp, không thể dùng được hình graffiti Katowice 2019 nữa.
– Tăng thời gian bầu chọn trên máy chủ chính thức trước khi chuyển qua màn chơi mới.
– Sửa một lỗi về bảng điểm, trong đó biểu tượng hạng của người chơi đôi khi không bị xóa bỏ khi người chơi đó được thay thế bởi máy.