Ghi chú cập nhật cho 7/3/2019

[BẢN ĐỒ]

Vertigo:
-Cập nhật cách chơi lên khu bom A
-Cập nhật hình ảnh
-Chế độ Wingman có khu bom A

Blacksite:
-Thêm graffiti kỷ niệm cho trận biểu diễn Katowice

Biome:
Đảo lại các cập nhật thay đổi tháng một:
-Mở lại đường kết nối giữa A chính (main) và A đường dài (long).
-Mở lại lối vào đường giữa bên dưới.

Abbey:
– Thêm nơi ẩn nấp bằng nửa thân mình ở khu bom B
– Di chuyển B đường dài (long) gần khu bom hơn
– Làm lại lối thoát từ đường dưới (underpass) tới khu bom B
– Gỡ bỏ tường khỏi lối vào khu B đường dài tới chỗ đặt bom
– Mở rộng khu bom B, cho phép phe khủng bố đặt bom đằng sau thùng
– Mở mái nhà dây lên trên khu bom B, cho phép lựu đạn được ném từ đường dưới (underpass)
– Thêm các que phát sáng tại cổng nhà để cải thiện khả năng quan sát
– Thêm một thùng nhỏ ở khu bom A, cho phép phe CT thủ khu vực chuồng ngựa (barn) đằng sau tấm chắn bảo vệ nửa người
– Gỡ bỏ hàng rào gỗ ngoài khu bom A
– Thêm gợi ý thị giác cho nơi đi xuống từ bên trên khu xuất phát phe CT xuống ống cống
– Thêm các góc cạnh để ngăn vũ khí không bị ném khỏi ra ngoài khu vực xuất phát của CT
– Làm lại khu vực thư viện
– Sửa lỗi tương tác va chạm tại một số khu vực