Ghi chú phát hành cho 11/03/2019

[ DỊCH THUẬT ]
– Sửa nhiều ngôn ngữ để không dùng phông chữ dự bị thay vì “Lucida Console”, giúp cải thiện độ rõ ràng của netgraph, console, và các yếu tố vgui khác.
– Thêm token chuyển ngữ cho Danger Zone (vùng nguy hiểm) khi hết trận: “Damage Taken” và “Damage Given”.
– Sửa một số chuỗi bị cắt ngắn trong thanh tiến trình HUD.
– Tinh chỉnh format “Best of 3” để bản dịch không bị trùng đè lên biểu tượng ngôi sao.
– Thêm hỗ trợ cho bản dịch “Best of 3” để dùng với token %numtowin%.