Thấy ánh sáng cuối con đường

Sau nhiều tháng hạ giá, khi mà người chơi đã tìm thấy chân lý của khẩu AUG. Khi mà mọi người đã có cơ hội để tập yêu nó, AUG nay trở về mức giá ban đầu.

Nhưng có nhiều thứ để thưởng ngoạn hơn trong bản cập nhật hôm nay, thay đổi bản đồ, cân đối kinh tế trong trò chơi, súng shotgun và súng trường. Chúng tôi cũng thêm tính năng mới như giao diện báo công trạng hỗ trợ làm choáng, và tính năng xoay chuyển trang bị. Bạn có thể đọc chi tiết tại ghi chú phát hành phiên bản.

Hòm Prisma

Xin giới thiệu hòm Prisma, bao gồm 17 lớp sơn vũ khí mới tạo bởi cộng đồngdao Horizon với lớp sơn màu Chroma.