Ghi chú cập nhật cho ngày 22/04/2019

[ KHÁC ]
– Chế độ D3D9EX được bật mặc định.
— Nếu bạn gặp vấn đề về độ họa với tính năng này, xin hãy gửi email tới CSGOTeamFeedback@valvesoftware.com với tiêu đề “D3D9EX”
— Khách hàng gặp sự cố này cũng có thể tắt nó đi với dòng lệnh -disable_d3d9ex .
– Sửa một lỗi với bom choáng có thể được mua không giới hạn trong chế độ tranh hạng – giờ tất cả mọi loại lựu đạn đều có giới hạn mua y như giới hạn có thể mang theo, và lựu đạn có từ ván trước được tính vào giới hạn cho phép mua.
– Sửa một lỗi trong đó tên của bạn bè được mời không hiện lên trên trò chuyện nhóm khi họ vào.
– Sửa một lỗi trong đó mọi vật phẩm, ngoại trừ các món đã được trang bị, bị gỡ bỏ xoay vòng trang bị.
– Sửa hàng loạt lỗi về xoay vòng trang bị liên quan đến các vũ khí chia sẻ một ô trang bị.
– Sửa một lỗi khiến đôi lúc làm hiện dao mặc định trong giao diện khán giả.
– Sửa lỗi bản địa hóa cho tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.