Vùng nguy hiểm đã xâm nhập lãnh thổ mới

Cuộc thử nghiệm đã mở ra. Để là đội sống sót sau cùng, bạn phải vận dụng hết kỹ năng vào thử thách này – với cơ chế hồi sinh và đáp xuống hoàn toàn mới, kèm theo các vật phẩm mới để vận dụng thành thạo, và một bản đồ mới toanh để khám phá.

Bản cập nhật ngày hôm nay cũng kèm theo các nâng cấp cải thiện trải nghiệm chơi, như hệ thống chỉ điểm mới hoàn toàn.

Gọi đồng đội và xem bạn còn có khả năng sống sót bằng mọi giá!