Ghi chú phát hành cho ngày 16/05/2019

[KHÁC]
– Thêm normal maps cho M4A1-S | Basilisk, FAMAS | Djinn, and Desert Eagle | Naga
– Sửa lỗi người chơi bị kẹt trên các drone tự hủy.
– Tối ưu hóa thuật toán cho việc xử lý tích hợp đa trạng thái trên danh sách bạn bè.
– Tối ưu hóa thuật toán cho việc tải sự kiện mà người chơi đưa vào mục yêu thích.